Over de markt Alles over de markt De marktmeester

Marktmeesters controleren en handhaven de orde op de markten. De Hollandse marktmeester houdt toezicht op de verschillende soorten handel die zich op de markt of op de rivieren afspeelt. Ook heeft de marktmeester een belangrijke sociale functie op de gemeentelijke markten.

Marktmeesters, zij zorgen voor de organisatie van en het toezicht op de markten die onder het beheer van de dienst marktwezen vallen. Dit kunnen dagelijkse markten, wekelijkse markten, jaar markten, bijzondere markten of seizoengebonden markten (bijv. kerstmarkten) zijn.

De marktmeester is de belangrijke schakel tussen het publiek en de gemeentelijke dienst marktwezen. Zij weten wat zich afspeelt, lossen voorkomende problemen op. De marktmeester wijst voor aanvang van de markt de standplaats aan de kooplieden (handelaren) toe en regelt tevens de loting van de standwerkers. Tenslotte vult de marktmeester open marktplaatsen met de meelopers volgens de meeloperlijst. Meelopers zijn kooplieden die min of meer op de bonnefooi naar een markt gaan en kijken of er nog een vrije plek is op die dag.

advertentie

De marktmeester zorgt, dat iedereen die met de markt te maken heeft, zich aan de regels houdt en het standgeld (via meestal een maandelijkse overschrijving) betaalt. Verder bemiddelt de marktmeester bij conflicten en is hij/zij het aanspreekpunt als er zich iets voor mag doen wat niet gewenst is. Natuurlijk is de marktmeester ook een sociaal aanspreekpunt. Kortom de marktmeester is de spil waar de markt uiteindelijk om draait en de man/vrouw van de organisatie tussen het publiek, de kooplui en de diverse aanverwante diensten.

De marktmeesters werken meestal onder het beheer van de gemeentelijke marktbeheerder of commerciŽle onderneming, de markt is dan geprivatiseerd. Hij of zij is degene die het beleid maakt en met de politie of de brandweer overlegt over maatregelen bij calamiteiten, brand, ongeval, diefstal enz. De marktbeheerder is ook degene die vergunningen verstrekt, schorsingen uitdeelt en hij/zij heeft de bevoegdheid om de kooplui hun vergunning in te trekken, hij/zij is degene die je verantwoording verschuldigd bent (als marktkoopman zijnde) voor je werkzaamheden.