Over de markt Op de markt Markt van de toekomst

Een goede en degelijke markt is op de toekomst voorbereid. Steeds vaker ziet men de markten van de gemeenten overgaan in beheer naar de plaatselijke marktkooplui. Deze starten dan een stichting of onderneming om de promotie en tactische plan van markt aanpak in onder te brengen. Het verzelfstandigen van de markten in Nederland ziet men steeds vaker gebeuren. De markt dient aantrekkelijk te zijn, bruisend van de typische markt activiteiten en vol van passie en levendige marktkooplui.

In de stad, het dorp of de regio dient de markt met de tijd mee te gaan. Morgen is alles anders en dient elke onderneming zich aan te passen aan de vraag en het aanbod van de markt. Om dan de markt goed neer te zetten voor een breed publiek is een kunst op zich. In samenwerking met de gemeente kan het heersende marktbestuur bepalen hoe de markt populair te maken zodat er een sfeervol publiekelijk evenement ontstaat waar de marktbezoekers graag haar/zijn tijd en geld aan wil besteden. De marktkooplui organiseren de markt vanuit een ondernemend initiatief om zo succesvol en in samenwerking het product “De Markt” beter en goed zichtbaar in de markt te zetten. De gemeente heeft al eeuwenlang via de zogenoemde markt verordeningen het juridische zeggenschap over de markt. Besluiten die genomen worden, vast te stellen. Voorbeeld info over marktverordening, markttarieven, marktvergunning en het marktreglement van de markten in Rotterdam.

advertentie

Ook het besturen van een markt met deze regelgevingen, zijn vaak taken die berusten op de schouder van de gemeente. Dit gaat op veel plaatsen veranderen en geeft de gemeente en daardoor de marktkooplui welke zich georganiseerd hebben in een bedrijf zoals een V.O.F. , stichting of B.V. meer zeggenschap om zelf het beleid van de markten te bepalen (in kort overleg met gemeente want die blijft vaak nog eigendom van bijvoorbeeld de gemeentegrond en de openbare publieke ruimte). De marktkooplieden kunnen dan zelf de markt organiseren zoals zij denken dat het een succes zou kunnen zijn. Deze vrijheden in het beheer van de lokale markten ziet men steeds meer ontstaan op de markten van Nederland.