Over de markt Op de markt Vernieuwing op de markt

Vernieuwing op de markt trekt marktbezoekers. Het grootste openluchtwarenhuis moet met de tijd meedraaien en het commerciŽle inzicht van een groep lokale marktkooplieden kan een markt tot grotere hoogte laten opbloeien voor zowel consument als van de kooplui zelf.

Om een markt goed tot ontwikkeling te brengen is het een frustratie als er regels worden opgelegd welke de markt belemmeren te groeien. Als de marktregels ten goede komen aan de markt is het geen probleem maar vaak ziet men dat deze regelgeving enorm verouderd zijn. Om meer bezoekers naar de markt te trekken moeten de markten moderniseren, vernieuwen en inspelen op de doelgroepen die voorhanden liggen en zich vaak op de markt begeven. Van jong tot senior, de markt is immers voor iedereen. Variatie in het producten aanbod voor deze doelgroepen, ondernemers die goederen verkopen welke deze marktbezoekers aanspreken zodat er meer bezoek en meer omzet wordt behaald. De werking van de markt moet je dan niet verloren laten gaan maar goed en degelijk als een team stimuleren. Als de gemeenteraad de marktverordening laat over gaan naar de ondernemers, komt er vaak een positieve markt verandering en kunnen de marktkooplui zelf een draaiboek met eigen regels opstellen. In de Verordening rechten markten staan de tarieven die ondernemers moeten betalen om op een markt, zoals dit voorbeeld van de markten in Den Haag te mogen staan.

advertentie

De marktverordeningen zijn vaak tientallen, zo niet eeuwen oud. Mede door de verandering van de tijd zoals internet, sociale media, webshops, etc dienen deze marktregels die van toepassing zijn op de marktverordening aangepast worden aan de tand des tijds. Samen met de marktbezoekers kan er dan een betere markt ontstaan welke aantrekkelijk is voor de marktbezoekers. Het publiek ziet de markt dan meer als een gezellig uitje met gepast entertainment voor het doen van de dagelijkse boodschappen. Dan ga je met plezier naar de markt. Voor het houden van een succesvolle markt in de stad, dorp of regio is samenwerking nodig. Elke markt is anders en elke markt trekt ander publiek. Daarom is het van belang om de vernieuwingen met elkaar tot een succes te brengen. Een ieder zou kunnen helpen om de markt van de toekomst tot een succes te maken door inzet, praten, overleg en samenwerking! De markt, al eeuwen van alle markten thuis, daar kom je toch graag!